فلومتر دمایی  Thermal Mass Flowmeter

فلومتر دمایی

thermal flow meter

 

اساس اندازه‌گیری فلومتر دمایی ( فلومتر ترمال)

اندازه‌گیری فلو در روش دمایی بدین گونه است که در هنگام جریان یافتن گاز حرارت از جسم گرم منتقل می‌شود. یک فلومتر دمایی برای اندازه‌گیری فلو دارای دو سنسور اندازه‌گیری دمای PT100  می‌باشد. یکی از سنسورها به‌عنوان اندازه‌گیر دمای مرجع می‌باشد. سنسور دیگر گرم شده و در هنگامی‌که فلو جریان ندارد یک اختلاف دمای ثابت و مشخص با سنسور اول دارد.

به‌محض اینکه سیال جریان می‌یابد سنسوری که گرم شده بود شروع به خنک شدن می‌کند هرچه سیال سریع‌تر حرکت می‌کند سریع‌تر خنک می‌شود . انرژی الکتریکی موردنیاز برای گرم کردن سنسور دوم به‌منظور ثابت نگه‌داشتن اختلاف دما متناسب با فلوی جرمی می‌باشد.
 

برخی از مزایای فلومتر دمایی
واکنش سریع به جریان کم سیال
 افت فشار ناچیز
بدون نیاز به تعمیر و نگهداری ، بدون قطعات متحرک
قابلیت اندازه‌گیری رنج وسیع