ترانسمیترهای راداری سطح وانواع آن

ترانسمیترهای سطح راداری چیست؟

ترانسمیترهای سطح راداری یکی دیگر از تجهیزات ابزاردقیق بوده که برای اندازه گیری سطح از آنها استفاده می‌شود، اصول كاركرد ترانسمیترهای راداری مانند روش اولتراسونيك است، با اين تفاوت كه موج اولتراسونيك بسيار وابسته به شرايط محيطي كه از آن عبور مي‌كند،سرعتهای متفاوتي دارد. اما در رادارها سرعت موجالكترومغناطيسي تابيده به سطح سيال به ثابت دی‌الكتریکی سيال وابسته است . اين ثابت جزء خواص ذاتي سيال و كمتر متاثر از عواملي مانند تغييرات دمایی و غيره است.

دستگاه‌های راداری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1.Air firing

2.Guided wave